รายละเอียดโสตวัสดุ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
รายวัน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
00ห้องสมุดภะรตราชา