นิทรรศการออนไลน์เรื่อง “5 ทศวรรษหนังสือและการพิมพ์ พุทธศักราช 2500 - 2549”

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
ความนิยม :

เป็นนิทรรศการออนไลน์ ที่จัดทำโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือในช่วงพุทธศักราช 2500 - 2549 พร้อมกับจัดแสดงหนังสือของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้น

More Information

245 a : Title 
นิทรรศการออนไลน์เรื่อง “5 ทศวรรษหนังสือและการพิมพ์ พุทธศักราช 2500 - 2549” 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น