ลิขสิทธิ์กับความท้าทายของห้องสมุดในยุคดิจิทัล

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
ความนิยม :

การบรรยายเรื่อง "ลิขสิทธิ์กับความท้าทายของห้องสมุดในยุคดิจิทัล" โดย คุณเขมะศิริ นิชชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผ่าน Facebook Live และ Youtube Live ของหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 08.45 - 12.00 น.

More Information

245 a : Title 
ลิขสิทธิ์กับความท้าทายของห้องสมุดในยุคดิจิทัล 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น