การพัฒนาสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้ าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน Developing Innovative Society for SDGs

อาภารัตน์ มหาขันธ์
ความนิยม :
เลขเรียกหนังสือ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำนักพิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ :
จำนวนหน้า : 70 หน้า

ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน ่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

จำนวนที่สามารถยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :
0

More Information

245 a : Title 
การพัฒนาสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้ าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน Developing Innovative Society for SDGs 
300 a : Total pages 
70 
650 a : Subject 
260 c : Date of publication 
2563 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น