ลงทุนแมน 3.0

ลงทุนแมน
ความนิยม :
วันที่เผยแพร่ : 07 พ.ค. 2564
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ความยาว : 6.27 ชม. หน้า

ภาคต่อจากเล่มที่สอง เล่มนี้เน้นเรื่องการให้ความรู้ เริ่มตั้งแต่สินค้าบางอย่างใกล้ตัวเราที่หายไปแต่ยังอยู่ในความทรงจำเรา ไปจนถึงเรื่องเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

จำนวนที่สามารถยืมได้ มีเพียง 1 เล่มเท่านั้น
แชร์ข้อมูลไปยัง :
0

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น