วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ค. 2564
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา บันลือธรรม
หมวดหมู่ : ธรรมะและปรัชญา
ความยาว : 2.40 ชม. หน้า

บุคคลยอดกตัญญูของจีนในอดีต ซึ่งกล่าวถึงมากว่าพันปี และ จวบจนปัจจุบันนี้ ก็ยังคงมีการกล่าวขานกันถึงอยู่ไม่รู้จบค่ะ..เพราะ อันว่า ความกตัญญูนั้น ไม่วันตาย ..

ลูกกตัญญูทั้งหลายไม่เคยมีใครตกอับ หรือ ไม่เจริญรุ่งเรืองซักคนเดียวค่ะ..อีกทั้ง พระพุทธองค์ท่านทรงสรรเสริญผู้กตัญญูรู้คุณ บิดา-มารดา .. ท่านพุทธทาส เคยแต่งหนัง

สือที่มีชื่อว่า "โลกรอดได้เพราะกตัญญู" ..

จำนวนที่สามารถยืมได้ มีเพียง 1 เล่มเท่านั้น
แชร์ข้อมูลไปยัง :
0

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น