รายละเอียดหนังสือ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่ง : บุญเอก พฤษาวัฒนา
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.1593 ผู้นำประเทศไทย (สยาม)
เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 บ678พ
เลขผู้แต่ง: บ678พ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
1.ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2562
จำนวนหน้า: 256
ลักษณะหนังสือ: 256 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม
ชื่อชุด: -
ราคาหน้าปก: 1200
เลข ISBN: 9786160035601
รายการโยง: -
วันที่วิเคราะห์: 28 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ: "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชพิธี พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของ "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" อย่างละเอียด ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพจนถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบ่งเนื้อหาเป็น 10 บท ได้แก่ เสด็จพระราชสมภพ เจ้าฟ้าชายในวัยเยาว์ ทรงศึกษาวิทยาการ สยามมกุฎราชกุมาร พระอัจฉริยภาพ พระราชสันตติวงศ์ วีรกษัตริย์นักการทหาร พระราชกรณียกิจ สืบสานศาสตร์พระราชา และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นหนังสืออันทรงคุณค่า ซึ่งจัดทำในรูปแบบปกแข็งอย่างดี พิมพ์สี่สีสวยงาม ด้านในประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หาชมได้ยาก พร้อมคำอธิบายที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ห้องสมุดและหน่วยงานที่ต้องการศึกษาพระราชประวัติของพระองค์ท่าน หรือเป็นของฝากทรงคุณค่าสำหรับญาติผู้ใหญ่ในเทศกาลสำคัญ

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10025429ว่างห้องสมุดภะรตราชา จอง
20025430ว่างห้องสมุดภะรตราชา จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ชื่อเรื่อง
2วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2495-