รายละเอียดหนังสือ
สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (รวมเล่ม) (ปกแข็ง)
ผู้แต่ง : พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ.
สำนักพิมพ์ : มติชน
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 959.377 สมัยราชกาลที่ 7, พ.ศ.2468-2478
เลขเรียกหนังสือ : 959.377 พ851ส
เลขผู้แต่ง: พ851ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
-
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2559
จำนวนหน้า: 480
ลักษณะหนังสือ: ภาพประกอบ ; 21 ซม
ชื่อชุด: -
ราคาหน้าปก: 360
เลข ISBN: 9789740212638
รายการโยง: -
วันที่วิเคราะห์: 12 กันยายน 2560
หมายเหตุ: ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น ฉบับรวมเล่มนี้ นำมาจาก สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น 2 เล่ม ที่สำนักพิมพ์มติชน เคยพิมพ์ไปแล้ว ครั้งนี้พิเศษนำ 2 เล่ม นั้นมารวมเป็นเล่มเดียวกัน ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เพราะเป็นบันทึกของเจ้านายพระองค์หนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งก่อนและหลังในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ซึ่งหาอ่านไม่ได้ในเอกสารประวัติศาสตร์เล่มอื่นๆ เพราะทำให้เห็นภาพทางฟากฝั่งเจ้านายว่าจะต้องเผชิญอะไรบ้างในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง เห็นภาพไม่วางไว้ใจกันระหว่างคณะราษฎรกับกลุ่มเจ้า

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10024055อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 28/09/2561ห้องสมุดภะรตราชา

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ชื่อเรื่อง
2ไทย--การเมืองและการปกครอง
3ไทย--ประวัติศาสตร์
4ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 7, 2468-2477
5ไทย--การเมืองและการปกครอง--กรุงรัตนโกสินทร์, 2475-2499