รายละเอียดหนังสือ
"กิน" น้ำ ชะลอวัย = The water Secret
ผู้แต่ง : มูราด, ฮาเวิร์ด
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์สุขภาพ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 615.853 การบำบัดโดยการใช้น้ำ
เลขเรียกหนังสือ : 615.853 ม679ก
เลขผู้แต่ง: ม679ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 255
เลข ISBN: 9786162075049
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 25 กันยายน 2559
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10023149ว่างห้องสมุดภะรตราชา จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ชื่อเรื่อง
2การดูแลสุขภาพ
3ผิวหนัง
4การชะลอวัย
5การรักษาด้วยน้ำ