ชื่อหนังสือ  
การอ่านให้เก่ง แสดง 
คู่มือโปรแกรมสร้างงานพรีเซนเตชันด้วย Microsoft Office Power Point 2003 ฉบับสมบูรณ์ แสดง 
สิ่งแรกในเมืองไทย แสดง 
การประยุกต์ใข้ Microsoft Excel สำหรับ Office แสดง 
คอมพิวเตอร์กับปัญหาปี ค.ศ.2000 แนวทางสำรวจและแก้ไข้ แสดง 
แก้ปัญหา Windows XP ฉบับผู้ใช้ แสดง 
100 เรื่องน่าทึ่งจาก 100 ประเทศที่เด็กๆ อยากรู้ แสดง 
11:11วันเวลาที่สิบเอ็ดรหัสแห่งหายนะโลก แสดง 
เรียนรู้ Google Earth แสดง 
เกร็ดย่อยร้อยเรื่อง เล่ม 1 แสดง 
ความลับของดาวหางกับวันโลกาวินาศ แสดง 
โลกใบเล็ก แสดง 
สิ่งแรกในเมืองไทย เล่ม 1 แสดง 
สิ่งแรกในเมืองไทย เล่ม 2 แสดง 
สิ่งแรกในเมืองไทย เล่ม 3 แสดง