การแสดง 4D VISUAL LIGHT & SOUND "100 ปี วชิราวุธ เกียรติภูมิสุภาพบุรุษคู่แผ่นดิน"

วชิราวุธวิทยาลัย
ความนิยม :

การแสดง 4D VISUAL LIGHT & SOUND "100 ปี วชิราวุธ เกียรติภูมิสุภาพบุรุษคู่แผ่นดิน" ในงานวชิราวุธ 100 ปี มหรสพแห่งสยาม วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ณ ตึกวชิรมงกุฎ วชิราวุธวิทยาลัย อำนวยการผลิต โดย วรานันท์ ยูสานนท์

More Information

245 a : Title 
การแสดง 4D VISUAL LIGHT & SOUND "100 ปี วชิราวุธ เกียรติภูมิสุภาพบุรุษคู่แผ่นดิน" 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น