ภาพกิจกรรม : พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน

VC Library
25 มี.ค. 2564 277 1 นาที

ภาพพิธีประทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน


สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้บริหาร ครู บุคลากร

และนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย


กรุณา Login ด้วยเมลโรงเรียน
(@vajiravudhcollege.com) เท่านั้น


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นายชาติไนย นิพัทธ์วรนันท์ 


สำหรับผู้ปกครอง นักเรียนเก่า และบุคคลทั่วไป

สามารถติดตามชมภาพกิจกรรมได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียน
และที่เพจ VC Student activities