ภาพกิจกรรม : พิธีแสดงกตเวทิตาแด่ผู้บังคับการ ผศ.สุรวุธ กิจกุศล

VC Library
24 ก.พ. 2564 304 1 นาที

ภาพพิธีแสดงกตเวทิตาแด่ผู้บังคับการ
ผศ.สุรวุธ กิจกุศล 
ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ

สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้บริหาร ครู บุคลากร

และนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย


กรุณา Login ด้วยเมลโรงเรียน
(@vajiravudhcollege.com) เท่านั้น


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นายชาติไนย นิพัทธ์วรนันท์ 


สำหรับผู้ปกครอง นักเรียนเก่า และบุคคลทั่วไป

สามารถติดตามชมภาพกิจกรรมได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียน
และที่เพจ VC Student activities