ภาพกิจกรรม : การแข่งขันบาสเกตบอล ภายใน ระหว่างคณะ รุ่นเล็ก

VC Library
19 ธ.ค. 2563 322 1 นาที

ภาพการแข่งขันบาสเกตบอล
ภายใน ระหว่างคณะ
ปีการศึกษา 2563

รุ่นเล็ก


สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้บริหาร ครู บุคลากร

และนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย


กรุณา Login ด้วยเมลโรงเรียน
(@vajiravudhcollege.com) เท่านั้น


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นายกิตติพิชญ์ เอี่ยมพรสิน ประธานสมาคมถ่ายรูป


สำหรับผู้ปกครอง นักเรียนเก่า และบุคคลทั่วไป

สามารถติดตามชมภาพกิจกรรมได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียน
และที่เพจ VC Student activities