๑๐๑ วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า

ภภพพล จันทร์วัฒนกุล
ความนิยม :
วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ย. 2563
สำนักพิมพ์ : สารคดี
จำนวนหน้า : 592 หน้า

    หนังสือที่ให้ความรู้ความเข้าใจในการเที่ยว "พม่า" จากประสบการณ์การเป็นมัคคุเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ "อ. ภภพพล จันทร์วัฒนกุล" ที่คัดเลือกสถานที่สำคัญและน่าสนใจในเมืองต่าง ๆ ของพม่า เช่น ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม อังวะ มัณฑะเลย์กาลอว์ ตองจี สีป่อ ทะเลสาบอินเล เป็นต้น พาผู้อ่านเที่ยวชมวัด วัง อธิบายประวัติความเป็นมา รูปแบบศิลปะ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของแต่ละสถานที่ ที่จะพาผู้อ่านเที่ยวพม่าอย่างรู้ลึก รู้จริง

จำนวนที่สามารถยืมได้ จำนวน 1 เล่ม
แชร์ข้อมูลไปยัง :
0

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น