ราชสำนักรัชกาลที่ 6

วรชาติ มีชูบท
ความนิยม :
วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ย. 2563
สำนักพิมพ์ : มติชน
จำนวนหน้า : 296 หน้า

"ราชสำนักรัชกาลที่ 6" เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวในราชสำนักรัชกาลที่ ๖ จากประสบการณ์ที่ผู้เขียน ที่ได้คุ้นเคยและได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จากคุณมหาดเล็ก ผู้เคยถวายงานรับใช้ใกล้ชิด เบื้องพระยุคลบาทใน "พระบาทสเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และบันทึกของท่านที่เคยรับราชการในรัชสมัย เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้ความกระจ่างแก่ผู้สนใจใฝ่รู้เรื่องราวของราชสำนัก รวมทั้งราชสำนักรัชกาลที่ ๖ ซึ่งกอปรไปด้วยโบราณราชประเพณีได้เป็นอย่างดีต่อไป

จำนวนที่สามารถยืมได้ จำนวน 1 เล่ม
แชร์ข้อมูลไปยัง :
0

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น