ถ่ายภาพให้มีพลัง : The Power of Image

รศ.ดร. นคเรศ รังควัต
ความนิยม :
วันที่เผยแพร่ : 09 พ.ย. 2563
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวดหมู่ : ท่องเที่ยว
จำนวนหน้า : 256 หน้า

นำเสนอ 60 แนวคิดง่าย ๆ ในการถ่ายภาพ พร้อมภาพตัวอย่างทั้งภาพวิวทิวทัศน์และภาพบุคคล เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้นักถ่ายภาพ รวมทั้งผู้ที่สนใจในการฝึกฝนถ่ายภาพ ได้มีเทคนิคและมุมมองการถ่ายภาพที่แม่นยำมากขึ้น

จำนวนที่สามารถยืมได้ จำนวน 1 เล่ม
แชร์ข้อมูลไปยัง :
0

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น