ใครคิดสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้นะ

Philippe Simon และ Marie-Laure Bouet
ความนิยม :
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ค. 2564
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์
จำนวนหน้า : 126 หน้า

แบ่งหมวดสิ่งประดิษฐ์ออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 1.การขนส่ง เริ่มตั้งแต่การคิดค้นล้อรถ และค่อย ๆ พัฒนาการมาเป็นยานพาหนะ เช่น รถลาก รถไฟ รถจักรไอน้ำ รถยนต์ จักรยาน ตลอดจนสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ได้แก่ ภนน สะพาน เรือ เรือดำน้ำ บอลลูน เครื่องบิน และยานอวกาศ 2.การสื่อสาร เริ่มต้นจากการประดิษฐ์ตัวอักษรของมนุษย์ การทำกระดาษเพื่อบันทึก การเขียน การพิมพ์ โทรเลขโทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ วิทยุ โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป ภาพยนตร์ เครื่องเล่นวิทยุ 3.ชีวิตประจำวัน มนุษย์ค้นพบไฟโดยบังเอิญ จึงคิดเก็บไฟไว้ใช้ และค่อย ๆ รู้จักวิธีที่จะจุดไฟได้เอง การคิดค้นเครื่องมือสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ เพื่อการล่าสัตว์ หุงหาอาหาร การเพาะปลูก การถนอมอาหาร ตู้เย็น อาหารกระป๋อง ภาชนะใส่อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องซักผ้า เตารีด เครื่องดูดฝุ่น การอาบน้ำ ชักโครก เทียน หลอดไฟ นาฬิกา ธนบัตร การคำนวณ แว่นตา เป็นต้น 4.การแพทย์ การรักษาด้วยสมุนไพร การคิดค้นวัคซีน การศึกษาอวัยวะภายในร่างกาย การผ่าตัด ยาสลบ เครื่องฟังหัวใจ อวัยวะเทียม เครื่องเอกซเรย์ การทำฟัน เป็นต้น

จำนวนที่สามารถยืมได้ จำนวน 1 เล่ม
แชร์ข้อมูลไปยัง :
0

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น