ศิลปะทวารวดี :วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย

ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ความนิยม : | จำนวนผู้เข้าชม : 443 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 29 เม.ย. 2564
สำนักพิมพ์ : สารคดี
จำนวนหน้า : 300 หน้า

หนังสือ "ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย" ผลงานของ "ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์" เล่มนี้ นับว่าเป็นหนังสือที่ให้เรื่องราวของสมัยทวารวดีซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-18 จากการศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ อย่างครอบคลุมทุกแง่มุมและสมบูรณ์ที่สุด

หลักฐานจากอดีตที่อาจารย์ศักดิ์ชัยนำมาใช้วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับศิลปะทวารวดี ด้วยกระบวนการศึกษาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะ สถาปัตยกรรม ประติมากรรมของผู้คนในสมัย ทวารวดี ที่ผสมผสานคติความเชื่อทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ การรับอิทธิพลทางศิลปะจากดินแดนใกล้เคียง รวมทั้งให้ภาพที่มีชีวิตชีวาอันเกี่ยวเนื่องกับผู้คนในยุคนั้น ทั้งค่านิยม ความเชื่อ ลักษณะผู้คน การแต่งกาย ทรงผม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงทั้งเนื้อหาและภาพประกอบเพิ่มเติม เนื่องจากมีการพบหลักฐานต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยความตั้งใจจะให้เป็นหนังสือเล่มนี้ให้เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะทวารวดีอย่างสมบูรณ์มากที่สุด สําหรับผู้อ่านจะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อไป

จำนวนที่สามารถยืมได้ จำนวน 1 เล่ม
แชร์ข้อมูลไปยัง :
0

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว