วิถีจีน-ไทยในสังคมสยาม

แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
ความนิยม :
วันที่เผยแพร่ : 29 เม.ย. 2564
สำนักพิมพ์ : มติชน
จำนวนหน้า : 354 หน้า

กว่าสองวัฒนธรรม “ไทย-จีน” จะหล่อหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและอยู่ร่วมกันได้ต้องใช้เวลา หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าเรื่องราวการผสมผสานซึ่งกันและกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนอย่างสนิทแนบแน่น

จำนวนที่สามารถยืมได้ จำนวน 1 เล่ม
แชร์ข้อมูลไปยัง :
0

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น