ข่าวประชาสัมพันธ์
อัลบัมภาพกิจกรรมห้องสมุด ปีการศึกษา 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

 

อัลบัมภาพกิจกรรมห้องสมุด ปีการศึกษา 2562

1.งานสัปดาห์ห้องสมุดวชิราวุธวิทยาลัย 

2.พิธีมอบรางวัลยอดนักอ่านวชิราวุธวิทยาลัย 

3.พิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ 

4.พิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 

   4.1 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ รอบระดับจังหวัด 

   4.2 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ รอบระดับภาค 

5.นิทรรศการธงไตรรงค์ ธำรงไทย ประจำปี 2562 

6.พิธีมอบเกียรติบัตรยุวมัคคุเทศก์นิทรรศการธงไตรรงค์ ธำรงไทย