ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักเรียนร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ
วันที่ 04 ธันวาคม 2562

ขอเชิญนักเรียนร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ภายใน ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการแข่งขัน

     >> วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563
 

รายละเอียดการแข่งขัน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
     1. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
         1.1 รอบที่ 1 เป็นคำถามแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 60 ข้อ ใช้เวลาทำ 45 นาที
         1.2 รอบที่ 2 เป็นคำถามแบบถามตอบ ให้นักเรียนยกป้ายตอบ

     2. หนังสือที่ใช้ คือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 41, ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 16 
         
และหนังสือสารานุกรมฉบับเทิดพระเกียรติ "ธรรมิกราชาธิคุณ"

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     1. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
         1.1 รอบที่ 1 เป็นคำถามแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 80 ข้อ ใช้เวลาทำ 60 นาที
         1.2 รอบที่ 2 เป็นคำถามแบบถามตอบ ให้นักเรียนยกป้ายตอบ

     2. หนังสือที่ใช้ คือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 41, ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 21 
         
และหนังสือสารานุกรมฉบับเทิดพระเกียรติ "ธรรมิกราชาธิคุณ"

 

รางวัลที่นักเรียนจะได้รับ
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
     รางวัลที่ 1     เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,100 บาท
     รางวัลที่ 2     เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท
     รางวัลที่ 3     เกียรติบัตรและเงินรางวัล 900 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     รางวัลที่ 1     เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
     รางวัลที่ 2     เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,100 บาท
     รางวัลที่ 3     เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สมัครได้ที่่ ผู้กำกับคณะ/หัวหน้าครูคณะ (คณะละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คน เท่านั้น)
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดทั้งประถมและมัธยม