ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา "ในหลวงกับเด็กวชิราวุธฯ"
วันที่ 25 ธันวาคม 2561

งานห้องสมุด ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนเก่า และผู้ปกครองนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ

"ในหลวงกับเด็กวชิราวุธฯ"

ณ ห้องอเนกประสงค์ 1-2 อาคารนวมภูมินทร์
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 11.15 น.

ผู้ร่วมเสวนา
1.คุณนนท์  บูรณสมภพ OV27 ประธานมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นักเรียนฝึกหัดวงลายคราม และสมาชิกวง อส.วันศุกร์

2.นายแพทย์ดาวฤกษ์  สินธุวณิชย์ OV40 อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ผู้ดำเนินรายการและร่วมเสวนา
อาจารย์วรชาติ  มีชูบท OV46 นักวิชาการประวัติศาสตร์

 

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ http://url.ie/13d7f 
หรือทางไลน์ไอดี vclibrary

(รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายโสภณ พงษ์ชัยอินทร์ หัวหน้างานห้องสมุด
โทร.02-6694526-9 ต่อ 301 หรือ 09-7070-8844