ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลยอดนักอ่านวชิราวุธวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

 

รางวัลยอดนักอ่านวชิราวุธวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
พิจารณาจากสถิติการยืมหนังสือของห้องสมุด มากที่สุด 10 อันดับแรก
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 มกราคม 2562


ของรางวัล (แยกประถมและมัธยม)
​รางวัลที่ 1 เกียรติบัตรและคูปองเลือกซื้อหนังสือ  2,000 บาท
รางวัลที่ 2 เกียรติบัตรและคูปองเลือกซื้อหนังสือ 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรและคูปองเลือกซื้อหนังสือ 700 บาท
รางวัลชมเชย (7 รางวัล)  เกียรติบัตรและคูปองเลือกซื้อหนังสือ 500 บาท


ประกาศผลวันที่ 15 มกราคม 2561
เลือกหนังสือวันที่ 18 มกราคม 2561
รับรางวัลบนหอประชุมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561