ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลยอดนักอ่านวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560

รางวัลยอดนักอ่านวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากสถิติการยืมหนังสือของห้องสมุด มากที่สุด 10 อันดับแรก
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561

ของรางวัล (แยกประถมและมัธยม)
​รางวัลที่ 1 เกียรติบัตรและคูปองเลือกซื้อหนังสือ 1,000 บาท
รางวัลที่ 2 เกียรติบัตรและคูปองเลือกซื้อหนังสือ 700 บาท
รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรและคูปองเลือกซื้อหนังสือ 500 บาท
รางวัลชมเชย (7 รางวัล)  เกียรติบัตรและคูปองเลือกซื้อหนังสือ 300 บาท

ประกาศผลวันที่ 19 มกราคม 2561
เลือกหนังสือวันที่ 26 มกราคม 2561
​รับรางวัลบนหอประชุมวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561