รายละเอียดโสตวัสดุ
มติชนสุดสัปดาห์
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
รายสัปดาห์

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
00ห้องสมุดภะรตราชา