รายละเอียดโสตวัสดุ
ศิลปวัฒนธรรม
สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์มติชน
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
01ห้องสมุดภะรตราชา