รายละเอียดหนังสือ
โครงการพระราชดำริฝนหลวง = The Royal rainmaking project
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, เรียบเรียง
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.1593 ผู้นำประเทศไทย (สยาม)
เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ค961
เลขผู้แต่ง: ค961
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
1.พีริยา พงษ์สาริกัน, ผู้แปล 2.เฉลิม อัคคะพู, ผู้วาดภาพ
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2560
จำนวนหน้า: 48
ลักษณะหนังสือ: 48 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 25 ซม
ชื่อชุด: ชุด ศาสตร์พระราชา
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 9786160029792
รายการโยง: -
วันที่วิเคราะห์: 22 กรกฏาคม 2563
หมายเหตุ: เนื้อหาโดยสังเขป "ชุดศาสตร์พระราชา : ฝนหลวง" เล่มนี้ ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป ถ่ายทอดสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Learn How King Bhumibol Adulyadej Implemented 9 Royal Projects. The Art and Science of King Bhumibol Adulyadej Series gives knowledge and information about the King's theories, process and thoughts about work and life - emphasizing King Rama IX's process of 'Understand, Approach, and Develop,' which guided His thinking and actions to improve quality of life of His people. We study what the King Bhumibol Adulyadej did for Thailand, so we can follow in His footsteps.

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10025750ว่างห้องสมุดภะรตราชา จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ชื่อเรื่อง
2โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3ฝนเทียม
4ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ
5ศาสตร์พระราชา