รายละเอียดหนังสือ
เถลิงกษัตราธิราชบรมราชาภิเษก พระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแผนดิน
ผู้แต่ง : โรม บุนนาค
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ตะวันออก
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 390.22 ประเพณีในราชสำนัก
เลขเรียกหนังสือ : 390.22 ร941ถ
เลขผู้แต่ง: ร941ถ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
-
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า: 199
ลักษณะหนังสือ: ภาพประกอบ ; 21 ซม
ชื่อชุด: -
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 9786165361781
รายการโยง: -
วันที่วิเคราะห์: 24 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ได้ค้นคว้าความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งความหมายในขั้นตอนต่าง ๆ ของพระราชพิธี เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจและใช้เป็นคู่มือในการเฝ้าชมพระราชพิธีครั้งสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10024986ว่างห้องสมุดภะรตราชา จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ชื่อเรื่อง
2ราชาภิเษก
3ประเพณี--ไทย
4พระมหากษัตริย์