รายละเอียดหนังสือ
เรื่องกระซิบเล่าของชาววัง
ผู้แต่ง : ชัยนิมิตร นวรัตน, ม.ล.
สำนักพิมพ์ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 959.305 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องเกี่ยวกับประเทศไทศ เช่น วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือรายปี
เลขเรียกหนังสือ : 959.305 ช389ร
เลขผู้แต่ง: ช389ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2559
จำนวนหน้า: 210
ลักษณะหนังสือ: ภาพประกอบ ; 21 ซม
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 160
เลข ISBN: 9786164233362
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 06 มกราคม 2560
หมายเหตุ: ม.ล.ชัยนิมิตร นวรัตน OV.37 มอบให้ห้องสมุดวชิราวุธวิทยาลัย

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10023406ว่างห้องสมุดภะรตราชา จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ชื่อเรื่อง
2ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์