รายละเอียดหนังสือ
TU-GET ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Volume 2
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมวด : ค คู่มือ
หมู่ : 428.0076
เลขเรียกหนังสือ : 428.0076 ธ361ท ล.2
เลขผู้แต่ง: ธ361ท
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 340
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 300
เลข ISBN: 9786163141699
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 กันยายน 2559
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10023083ว่างห้องสมุดภะรตราชา จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ชื่อเรื่อง
2ข้อสอบและเฉลย
3ภาษาอังกฤษ--การสอบ