รายละเอียดหนังสือ
TU-GET ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง : -
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมวด : ค คู่มือ
หมู่ : 428.0076
เลขเรียกหนังสือ : 428.0076 ธ361ท
เลขผู้แต่ง: ธ361ท
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 340
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด: -
ราคาหน้าปก: 300
เลข ISBN: 9786163140456
รายการโยง: -
วันที่วิเคราะห์: 10 สิงหาคม 2559
หมายเหตุ: -

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10022041ว่างห้องสมุดภะรตราชา จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ข้อสอบและเฉลย
2ภาษาอังกฤษ
3ชื่อเรื่อง