รายละเอียดหนังสือ
"ดำเนินชีวิต-สังคมเป็นสุข" จากบันทึกความจำ ดร. เทียม โชควัฒนา
ผู้แต่ง : เทียม โชควัฒนา
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 658.4092 ภาวะผู้นำระดับผู้บริหาร
เลขเรียกหนังสือ : 658.4092 ท-ด
เลขผู้แต่ง: ท-ด
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 268
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9786162070983
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 กุมภาพันธ์ 2555
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10018712ว่างห้องสมุดภะรตราชา จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ชื่อเรื่อง
2เทียม โชควัฒนา, 2459-2534
3การดำเนินชีวิต