ชื่อหนังสือ  
สิ่งแรกในเมืองไทย เล่ม 4 แสดง 
รอบฟ้าเมืองไทย แสดง 
แรกมีในสยาม แสดง 
อินเดียนแดง แสดง 
ความรู้รอบตัว แสดง 
รอบรู้ประเทศไทย แสดง 
ความรู้รอบตัว ฉบับสมบูรณ์ แสดง 
108 ซองคำถาม เล่ม 11 แสดง 
สารานุกรมความรู้รอบตัวสำหรับเด็ก แสดง 
สารานุกรม วิทยาศาสตร์ เล่ม 1 แสดง 
สารานุกรม วิทยาศาสตร์ เล่ม 2 แสดง 
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 1 แสดง 
สงสัยตายเพราะหมอ แสดง 
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 2 แสดง 
100 วิธีมีความสุขใจในรัก แสดง