ชื่อหนังสือ  
ขบวนการหนอนหนังสือ ชุดสมองใสโลกสวย ตอนเหตุไฉนจึงเป็นฉะนี้ แสดง 
ขบวนการหนอนหนังสือ ชุดสมองใสโลกสวย ตอนบอกหน่อยน่าหนูอยากรู้ แสดง 
โลกน่ารู้ นครของโลก แสดง 
Web Flash สร้างเว็บเอนิเมชันสวย ๆ ด้วยตนเอง แสดง 
มือใหม่เก่งคอมพิวเตอร์ แสดง 
รอบรู้-รู้รอบในจักรวาล แสดง 
เทคนิคใช้งานและแก้ปัญหา notebook แสดง 
Photoshop CS:ทีเด็ดตกแต่งภาพ แสดง 
สิ่งแรกในโลก แสดง 
สูตร & ฟังก์ชัน Excel ฉบับใช้งานจริงในสำนักงาน แสดง 
ความรู้รอบตัวที่สุดในโลกกว้าง แสดง 
Power Point 2003 ฉบับสมบูรณ์ แสดง 
Windows XP ฉบับสมบูรณ์ แสดง 
ความรู้รอบตัวฉบับความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย แสดง 
เจาะตำนานรวยฟ้าผ่า! google แสดง