ชื่อหนังสือ  
108 ซองคำถาม เล่ม 5 แสดง 
108 ซองคำถาม เล่ม 1 แสดง 
108 ซองคำถาม เล่ม 2 แสดง 
เกิดกลางกรุง ชุดถนนหนทาง แสดง 
เกิดกลางกรุง ชุดทำนายฝัน แสดง 
เกิดกลางกรุง ชุดอาชีพโบราณ แสดง 
ข้อสงสัยในใจฉัน เล่ม 1 แสดง 
ข้อสงสัยในใจฉัน เล่ม 2 แสดง 
อย่างนี้ก็มี นะในสยาม แสดง 
เสด็จพ่อทรงพระสรวล แสดง 
ช่วยหนูทำการบ้าน แสดง 
สิ่งสำคัญของโลกในทวีปยุโรป แสดง 
ขบวนการหนอนหนังสือ ชุดสมองใสโลกสวย ตอนอ๊ะแปลกจังหนูยังสงสัย แสดง 
ขบวนการหนอนหนังสือ ชุดสมองใสโลกสวย ตอนธรรมชาติแปลก ๆ แสดง 
ขบวนการหนอนหนังสือ ชุดสมองใสโลกสวย ตอนมหัศจรรย์ใกล้ตัว แสดง