เกี่ยวกับเรา

   

หนังสือแนะนำ
การเมืองในการทหารไทย สมัยรัชกาลที่ 6
ผู้แต่ง : เทพ บุญตานนท์
สำนักพิมพ์ : มติชน
ISBN : 9789740214731
กาหลมหรทึก
ผู้แต่ง : ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ (ปราปต์)
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 9786161820626
ขุนเขาเกาความคิด
ผู้แต่ง : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
สำนักพิมพ์ : ภูตะวัน
ISBN : 9786169258261
ชาววังช่างเล่าเรื่อง (ผี)
ผู้แต่ง : จินต์ชญา
สำนักพิมพ์ : แพรว
ISBN : 9786161809805
ชาววังช่างเล่าเรื่อง (ผีนอกวัง)
ผู้แต่ง : จินต์ชญา
สำนักพิมพ์ : แพรว
ISBN : 9786161814595
ชาววังช่างเล่าเรื่อง (พญานาค)
ผู้แต่ง : จินต์ชญา
สำนักพิมพ์ : แพรว
ISBN : 9786161823702
นายทองมหาดเล็ก
ผู้แต่ง : ธงทอง จันทรางศุ
สำนักพิมพ์ : มติชน
ISBN : 9789740213864
บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ผู้แต่ง : พินิจ จันทร
สำนักพิมพ์ : ปัญญาชน
ISBN : 9786162104954
ปรับสมองไม่ให้เสื่อม
ผู้แต่ง : คะโตะ, โทะชิโนะริ
สำนักพิมพ์ : อินสปายร์
ISBN : 9786160438099
ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ
ผู้แต่ง : เคโงะ, ฮิงาชิโนะ
สำนักพิมพ์ : น้ำพุ
ISBN : 9786162872600
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลยอดนักอ่านวชิราวุธวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
  รางวัลยอดนักอ่านวชิราวุธวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 พิจารณาจากสถิติการยืมหนังสือของห้องสมุด มากที่สุด 10 อันดับแรก ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 มกราคม 2562 ของรางวัล (แยกประถมและมัธยม) ​รางวัลที่ 1 เกียรติบัตรและคูปองเลือกซื้อหนังสือ  2,000 บาท รางวัลที่ 2 เกียรติบัตรและคูปองเลือกซื้อหนัง