เกี่ยวกับเรา

   

หนังสือแนะนำ
ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ปกแข็ง)
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : บ้านมงคล
ISBN : 9786167166742
นายทองมหาดเล็ก
ผู้แต่ง : ธงทอง จันทรางศุ
สำนักพิมพ์ : มติชน
ISBN : 9789740213864
บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ผู้แต่ง : พินิจ จันทร
สำนักพิมพ์ : ปัญญาชน
ISBN : 9786162104954
ยิ่งเรียนสูง เรียนเก่ง ยิ่งต้องเร่งปรับตัว
ผู้แต่ง : คะโตะ, โทะชิโนะริ
สำนักพิมพ์ : อินสปายร์
ISBN : 9786160435395
สมุดภาพสยามเรเนซองส์ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ผู้แต่ง : ภัคภรจันท์ เกษมศรี, ม.ล.
สำนักพิมพ์ : สยาม เรเนซองส์
ISBN : 9786167827032
สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (รวมเล่ม) (ปกแข็ง)
ผู้แต่ง : พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ.
สำนักพิมพ์ : มติชน
ISBN : 9789740212638
เรื่องกระซิบเล่าของชาววัง
ผู้แต่ง : ชัยนิมิตร นวรัตน, ม.ล.
สำนักพิมพ์ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์
ISBN : 9786164233362
เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.5
ผู้แต่ง : ชัยนิมิตร นวรัตน, ม.ล.
สำนักพิมพ์ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์
ISBN : 9786164233591
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลยอดนักอ่านวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560
รางวัลยอดนักอ่านวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 พิจารณาจากสถิติการยืมหนังสือของห้องสมุด มากที่สุด 10 อันดับแรก ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561 ของรางวัล (แยกประถมและมัธยม) ​รางวัลที่ 1 เกียรติบัตรและคูปองเลือกซื้อหนังสือ 1,000 บาท รางวัลที่ 2 เกียรติบัตรและคูปองเลือกซื้อหนังสือ 700 บาท รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรและคูปองเลือกซื้อหนังสือ 500 บาท รางวัลชมเชย