เกี่ยวกับเรา

   

หนังสือแนะนำ
การเมืองในการทหารไทย สมัยรัชกาลที่ 6
ผู้แต่ง : เทพ บุญตานนท์
สำนักพิมพ์ : มติชน
ISBN : 9789740214731
กาหลมหรทึก
ผู้แต่ง : ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ (ปราปต์)
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 9786161820626
ชาววังช่างเล่าเรื่อง (ผี)
ผู้แต่ง : จินต์ชญา
สำนักพิมพ์ : แพรว
ISBN : 9786161809805
ชาววังช่างเล่าเรื่อง (ผีนอกวัง)
ผู้แต่ง : จินต์ชญา
สำนักพิมพ์ : แพรว
ISBN : 9786161814595
ชาววังช่างเล่าเรื่อง (พญานาค)
ผู้แต่ง : จินต์ชญา
สำนักพิมพ์ : แพรว
ISBN : 9786161823702
นายทองมหาดเล็ก
ผู้แต่ง : ธงทอง จันทรางศุ
สำนักพิมพ์ : มติชน
ISBN : 9789740213864
บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ผู้แต่ง : พินิจ จันทร
สำนักพิมพ์ : ปัญญาชน
ISBN : 9786162104954
ปรับสมองไม่ให้เสื่อม
ผู้แต่ง : คะโตะ, โทะชิโนะริ
สำนักพิมพ์ : อินสปายร์
ISBN : 9786160438099
ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ
ผู้แต่ง : เคโงะ, ฮิงาชิโนะ
สำนักพิมพ์ : น้ำพุ
ISBN : 9786162872600
พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์
ผู้แต่ง : -
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ISBN : 9786162833922
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลยอดนักอ่านวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560
รางวัลยอดนักอ่านวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 พิจารณาจากสถิติการยืมหนังสือของห้องสมุด มากที่สุด 10 อันดับแรก ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561 ของรางวัล (แยกประถมและมัธยม) ​รางวัลที่ 1 เกียรติบัตรและคูปองเลือกซื้อหนังสือ 1,000 บาท รางวัลที่ 2 เกียรติบัตรและคูปองเลือกซื้อหนังสือ 700 บาท รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรและคูปองเลือกซื้อหนังสือ 500 บาท รางวัลชมเชย